دسته‌بندی بازی‌سازی

۰۴ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
بازی‌سازی فارغ از جنسیت!
۰۴ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
مدیریت آشوب | آشنایی با یکی از تازه‌ترین موقعیت‌های شغلی در استودیو‌های بازی‌سازی
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
داستان در بازی‌های ویدیویی
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
شناخت انواع کاراکتر در بازی‌های ویدیویی
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
۱۲ + ۱ نکته برای بهینه‌سازی بازی‌های موبایلی ۲ بعدی در یونیتی
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
داستان‌پردازی در بازی‌نامه | قسمت دوم
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
بازدهی در طراحی بازی و طراحیِ کارا
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
اصول طراحی بازی‌های رومیزی | مکانیک‌های بازی / قسمت دوم
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
جستارهایی در باب روابط عمومی استودیوهای مستقل | قسمت دوم
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
مدیریت یک استودیوی بازی‌سازی!
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
جستارهایی در باب روابط عمومی استودیوهای مستقل | قسمت اول
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
داستان‌پردازی در بازی‌نامه | قسمت اول
۰۲ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
اصول طراحی بازی‌های رومیزی | مکانیک‌های بازی / قسمت اول
۳۰ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
همه چیز درمورد پلی تست یک بازی مستقل
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
چگونه ببینیم، چگونه نبینیم | بررسی رابطه زاویه‌های دوربین با سبک بازی
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
تاثیر بازی‌های رومیزی بر بازی‌های ویدیویی
۲۹ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
بررسی نرم‌افزار Substance Painter 2
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
ارواح تاریک بازی‌سازی!
دیدگاه‌های این مطلب 0
ارواح تاریک بازی‌سازی!
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
مصاعب طراح بازی شدن: کارآگاه گجت یا کوزت؟
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
ذهن راحت‌طلب؛ چهارچوبی برای بهبود تجربه‌ی کاربری | قسمت دوم
ویترین ویترین
ویترین
ویدیو ویدیو
ویدیو
جستجو جستجو
جستجو