دسته‌بندی نقد و بررسی بازی

4 هفته گذشته
دیدگاه‌های این مطلب 0
ارواح جنگجو | معرفی و بررسی بازی Call of Duty: Modern Warfare 2
۲۳ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
فیفا در آخرین سطح | نقد و بررسی بازی FIFA 23
۰۲ مرداد ۱۴۰۱
بازی Forza Horizon 5 Hot Wheels
دیدگاه‌های این مطلب 0
فصل حلقه‌ها | نقد و بررسی بازی Forza Horizon 5: Hot Wheels
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
نقد و بررسی بازی The House of Dead Remake
دیدگاه‌های این مطلب 0
جسد متلاشی شده | نقد و بررسی بازی The House of Dead: Remake
۲۸ فروردین ۱۴۰۱
دیدگاه‌های این مطلب 0
نقد و بررسی بازی Crackdown 3
۰۴ فروردین ۱۴۰۱
نقد و بررسی بازی Gran Turismo 7
دیدگاه‌های این مطلب 0
پادشاه برگشت | نقد و بررسی بازی Gran Turismo 7
۰۲ اسفند ۱۴۰۰
نقد و بررسی بازی Cyberpunk 2077
دیدگاه‌های این مطلب 0
بهبود حاشیه‌ای | نقد و بررسی بازی Cyberpunk 2077 (نسخه نسل ۹)
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک: نقد و بررسی Battlefield V
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک: بررسی بازی A Way Out
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک: نقد و بررسی Hitman 2
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک: نقد و بررسی بازی Frostpunk
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک: بررسی بازی Farcry 5
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
دیدگاه‌های این مطلب 0
فلش‌بک:‌ نقد و بررسی Assassins Creed: Odyssey
ویترین ویترین
ویترین
ویدیو ویدیو
ویدیو
جستجو جستجو
جستجو